Mikä avuksi hoitajapulaan?

Jos otsikon kysymykseen tietäisi vastauksen olisin sen varmasti kertonut jo aiemmin. Mutta olen asiaa pohtinut, niin kuin moni muukin. Hoitajamitoituksesta ikäihmisten asumispalveluissa säädettiin laki eduskuntavaalien jäkeen. Lakia otetaan asteittain käyttöön. Mitoitus on tällä hetkellä 0,6. Se on jo tuonut merkittävää helpotusta hoitajien työhön. Aikaa yhdelle asukkaalle on enemmän. Sudenkuoppana on hoitajapula, joka haittaa mitoituksen täyttymistä.

Valtakunnassa on 70 000 hoitajakasi koulutettua muissa töissä. Miten heidät saadaan takaisin hoitotyöhön? Näin vaalien aikaan ratkaisuksi esitetään mm. palkan korottamista ja arvostusta. Ainakin Pohjois-Karjalassa tiedämme, ettei palkkoja voida yli valtakunnallisten korotusten kaikille nostaa.

Miten saada hoitoalan arvostus nousemaan? Olen ollut alalla yli kolmekymmentä vuotta. Tästä ajasta muistan ainakin parin viimeisen vuosikymmenen ajalta määrätietoista kampanjointia hoitotyön raskaudesta, palkan huonoudesta ja siitä ettei hoitajia arvosteta.

Olisiko aika aloittaa samanlainen kampanjointi onnistumisten ja hyvien kokemusten osalta? Kun jatkuvasti pidetään yllä puhetta, jossa hoitotyö näyttäytyy raskaana, aliarvostettuna ja huonosti palkattuna, yleisö alkaa uskoa näin olevan. Palkkaus on kuitenkin parempi kuin esimerkiksi kaupan alalla. Työ on henkisesti ja fyysisesti raskasta, mutta hoitajat kokevat päivittäin onnistumisia. Joka päivä kohdataan kymmeniä, satoja ja valtakunnallisesti tuhansia asiakkaita, jotka ovat tyytyväisiä saamaansa hoitoon. Olisiko aika tehdä juttuja niistä? Hoivakodeista, joissa hoitajat tekevät työtä sydämellään, järjestävät asukkaille virkistyshetkiä, pitävät huolta asukkaiden päivittäisistä tarpeista ja osoittavat välittämistä. Minusta olisi.

Enemmän hyvinvointia – vähemmän hallintoa

KD:n valtakunnallinen vaalislogan on herättänyt mielenkiintoa viime päivinä.  Mitä se käytännössä oikeastaan tarkoittaa?

KD ei halua paisuttaa ainakaan poliittista hallintoa. Hyvinvointialueilla ei tarvita piilopuoluetukea valtuustoryhmille. Eurot on laitettava palveluiden tuottamiseen ja kehittämiseen, ei hallintoon.  Haluamme myös, että kaikkien kuntien ääni kuuluu jatkossakin sosiaali- ja terveydenhuollon päätöksenteossa. Tämä on turvattava maltillisella lautakuntarakenteella.  Kirjoitin maltillisella enkä monipuolisella, koska meillä Pohjois-Karjalassa lautakunnat eivät ole kuuluneet Pohjois-Karjalan sosiaali- ja terveyspalveluiden kuntayhtymän hallintoon. Varmasti jatkossa tarvitsemme joitakin lautakuntia, mutta niiden perustaminen jokaiselle toimialueelle, tekisi hallinosta raskasta ja kallista, eikä saa olla itsetarkoitus. Kristillisdemokraatit eivät kannata maakuntaveroa eivätkä verotuksen kiristymistä.

Usein hallintoa ajatellaan esimiesten ja päälliköiden erilaisten johtajien lukumääränä. Olen osa tätä hallinnon ravintoketjua. Siellä ruohonjuuritasolla. Ja kyllä olen sitä mieltä, että hallinota voisi jotenkin yksinkertaistaa. Liian paljon esimiestyötäni menee aikaa erilaisten tilastojen ja mitoituksen laskentaan, lukujen siirtelyyn taulukosta toiseen. Tarvitaan automaatiota, joka vapauttaa esimiesten aikaa henkilöstön tukemiseen ja varsinaiseen työn kehittämiseen.  

Sosiaali- ja terveyspalveluissa on pitkälle kysymys meidän jokaisen arkielämästä, terveydestä ja turvallisuudesta. Siksi ihan jokaisella tulee olla oikeus tarvitsemaansa hoitoon nopeasti ja joustavasti.  Tavoitteena on kuitenkin oltava terveempi Suomi, jota kohti pyritään ennaltaehkäisyllä, terveyden ylläpitämisellä, ajoissa palveluiden piiriin pääsyllä ja huolehtimalla henkilöstön hyvinvoinnista.  Siinäpä meille tavoitetta kerrakseen.

Räätälöityjä vammaispalveluja

Vammaisella ihmisellä on oikeus omaan kotiin, pysyvään asumiseen ja riittävään tukeen omassa kodissa asumisen mahdollistamiseksi. Vammaisia ei saa ohittaa heidän omaan elämäänsä liittyvissä päätöksissä, vaan heillä tulee olla oikeus vaikuttaa itseään koskeviin päätöksiin. Vammaispalvelujen asiakkaalle on turvattava riittävä asiakasohjaus, että hänen valinnanvapautensa ja osallisuutensa omista asioista päättämiseen toteutuu.

Vammaisen henkilön on saatava jatkossakin tarvitsemansa palvelut lähipalveluina. Aktiivisuutta ja itsenäisyyttä tukevat palvelut parantavat vammaisten henkilöiden elämän laatua ja myös mahdollisuutta työllistyä.

Vammaisten henkilöiden tarvitsemien välttämättömien palveluiden saannista, kuten asumisesta ja henkilökohtaisesta avusta pitää päättää yksilöllisten palvelusuunnitelman laatimisen yhteydessä.

Myöskään vammaisen henkilön oikeudesta päivätoimintaan ei saa tinkiä. Kun henkilö on oikeutettu kehitysvammalain mukaiseen päivätoimintaan, myös silloin yhteiskunnan velvollisuus on kuulla asiakasta päivätoiminnan tarpeesta ja ottaa huomioon kehitysvammaisen henkilön yksilölliset tarpeet ja toiveet. Vammaisille kuuluu myös arvokas vanhuus.

Satu Melkko, aluevaaliehdokas KD Liperi, nro 178

Aluevaltuustoihin syntymässä demokratiavaje

Tammikuussa valittavissa aluevaltuustoissa käsitellään alueen kaikkien kuntien palveluja, joihin myös käytetään kaikkien kuntien rahoja. Tämä aiheuttaa syystäkin pienissä kunnissa, joilla ei välttämättä ole mahdollisuutta saa omaa edustajaa aluevaltuustoon, huolta lähipalvelujen säilymisestä. Huomioidaanko kuntien erilaisuutta riittävästi?

Vaikutusvallan keskittyminen alueiden suuriin kuntiin luo eriarvoisuutta. Rahoitusvaje tulee olemaan ilmeinen niin Kuntaliiton kuin veronmaksajienkeskusliitonkin mukaan. Tämä aiheuttaa vääjäämättä tarvetta palvelujen leikkauksille ja aiheuttaa uhkan uudistuksen tärkeimmälle tavoitteelle: yhdenvertaisille palveluille.

Näistä syistä, olen vastuuhenkilönä 28.10.2021 avatussa kansalaisaloitteessa, jolla pyritään lainsäädännön uudistukseen, jossa turvataan kaikkien kuntien ääni päätöksenteossa. Mikään yksittäinen kunta ei voisi muutoksen jälkeen dominoida palveluverkkomuutoksista päätettäessä. Äänivaltaleikkurin käyttöönotto palveluverkkopäätöksissä, estäisi yksittäisten kuntien tekemät enemmistöpäätökset.  Äänivaltaleikkuri kasvattaa pienten kuntien painoarvoa ja vähentää isojen. Samankaltainen äänivaltaleikkuri on käytössä mm. Pirkanmaalla.

Voit vaikuttaa asian etenemiseen allekirjoittamalla aloitteen kansalaisaloite.fi palvelussa ja ennen kaikkea käyttämällä äänioikeutesi tulevissa vaaleissa.

Satu Melkko

Pohjois-Karjalan KD: toiminnanjohtaja

Vanhustenhoivasta, hoitajamitoituksesta ja vaalilupauksista

Eduskuntavaalit on käyty jo kohta puoli vuotta sitten. Keskeinen vaaliteema lähes kaikilla puolueilla oli hoitajamitoituksen nostaminen ympärivuorokautisessa hoivassa velvoittavaan 0,7, vanhuspalvelulaissa suositellun 0,5 sijaan. Pääministeri puolueen toinen keskeinen lupaus oli ns. vappusatanen eläkeläisille. Moni eläkeläinen äänesti vappusatasen toivossa toisin kuin aikaisemmin. Vaalit voitettiin hoitajien ja eläkeläisten äänillä. Jälleen kerran kumpaisiakin vedettiin höplästä.

Ei riivanhustenhoitottäneet hallituksen pelimerkit eläkkeiden korotukseen satasella. Kunnille hallitus toki lupaa parempaa rahoitusta ja jopa saman verran miljoonia koko maan vanhustenhoidon hoitajamitoituksen parantamiseen, kuin lisäsi rahaa omien avustajien palkkaamiseen. Niillä rahoilla ei hoitajapulaa ratkaista tai vanhustenhoitoa saateta kuntoon. Varsinkaan kun kuntien saama rahoitus ei enää nykyisin ole korvamerkittyä, vaan kunnat saavat käyttää saamansa rahoituksen miten haluavat. Ja rahareikiä kunnissa riittää.

Pohjois-Karjalassa lisärahoitus ei missään tapauksessa siirtyne hoitajien palkkaamiseen, koska Siun sotea, joka kaikki sote-palvelut tuottaa, rahoitetaan kuntien hyväksymän sopimuksen mukaan. Sen mukaan rahoitus ei nouse, vaikka valtio lisärahoitusta kunnille antaisikin. Siun soten rahoitusosuus kasvaa ihan eri kaavan mukaan. Ja sen muuttaminen on erittäin vaikeaa, ellei lähes mahdotonta.

Aika näyttää kuinka asiat etenee.

Elämä vai kuolema

20160327_084317

Kevään vaalipaneeleiden yksi arvo kysymys liittyy eutanasiaan. Moni on ollut mukana äänestämässä eutanasian sallimisesta. Liian usein tulos on yhden kristillisdemokraatin ei eutanasialle, vastaan muiden kyllä eutanasialle.
Kristillisen ihmiskuvan mukaan elämä on pyhä ja sen tulee olla koskematon. Avuttoman vastasyntyneen, hoitajistaan riippuvaisen vanhuksen ja työssä käyvän aikuisen elämä on yhtä arvokas. Ihmiselämän arvokkuus ei vähene avuntarpeen lisääntyessä.
Suomessa eutanasia on kielletty rikoslaissa. Eutanasian laillistamista vaativat puhuvat hyvästä kuolemasta, tarkoittaen elämän loppuvaiheita ennen kuolinhetkeä. Hyvä ja arvokas kuolema ei voi olla ihmisen tappaminen, vaikka sen suorittaisi lääkäri.
Eutanasiaa enemmän tulee keskustella hyvästä saattohoidosta ja sen saatavuudesta. Kuolevalle tulee tarjota hyvä elämä loppuun saakka. Potilasta ei tarvitse tappaa, jota syöpäsairaan vaikea kipu saadaan vaimennettua. Saattohoito ei ole passiivista eutanasiaa, vaan siihen voi sisältyä aktiivista hoitoa kuten sedaatio, nukuttaminen, ellei kärsimystä voida muuten lievittää.
Suurin osa kuolevista, kuolee korkeassa iässä vanhuuteen, monien elintoimintojen samanaikaiseen heikkenemiseen. Hekin tarvitsevat laadukasta saattohoitoa, kärsimysten lievittämistä ja läsnäoloa. Palkallinen saattohoitovapaa mahdollistaisi kuolevalle läheisen läsnäolon elämän loppuvaiheessa.

Oikeus omaan elämään

inclusion-2731340_1920
Eräässä vaalitapahtumassa tapasin perheen, jolla oli kaksi aikuista kehitysvammaista nuorta. Vanhemmat kertoivat olevansa huolissaan nuorten tulevaisuudesta. Sopivaa asumismuotoa ei heille ollut löytynyt.
Sama tilanne on monessa kehitysvammaisen nuoren perheessä. Sopivasti tuettua asumismuotoa on vaikea löytää.

YK:n vammaissopimus, jonka Suomi ratifioi vuonna 2016, sisältää velvoitteita, joita yhteiskunnassa on edistettävä. 19 artikla velvoittaa edistämään vammaisten henkilöiden itsenäistä elämistä ja osallisuutta yhteiskunnassa. Osallisuutta lisää mahdollisuus tulla kuulluksi omaa elämää koskevissa asioissa. Monet vammaiset henkilöt osaavat ilmaista mielipiteensä. Heitä tulee kuulla esimerkiksi asumista koskevissa päätöksissä. Tarvittaessa yhteiskunnan on edistettävä sopivien asuntojen tai asumismuotojen kehittämistä, niin että vammainen voi elää mahdollisimman itsenäistä elämää yhteiskunnan jäsenenä.
Kehitysvammaisten nuorten ja aikuisten toimeentulo on turvattava niin, että heidän on mahdollista itsenäistyä ilman vanhempien jatkuvaa taloudellista tukea. Perusturvaa on uudistettava niin, että kehitysvammaisen nuoren saamat etuudet riittävät elämiseen. KD.n ajama kannustavan perusturvan malli mahdollistaa myös kehitysvammaisten henkilöiden työnteon niin, että palkasta jää aina käteen enemmän kuin, etuuksia leikataan.

Sote-soppa paloi pohjaan

cauldron-559994_1920 (1)

Sote-keitosta piti valmistua kaikille riittävä, hyvä ja edullinen. Pääkokki Keskusta valitsi kaksi mielestään parasta apukokkia ja soppaa alettiin valmistella. Reseptiä luettiin huolella ja pyrittiin oppimaan aikaisempien kokkien virheistä. Pääkokki hämmensi soppaa, kantoi vastuuta, lisäsi aineksiin maakuntamallin, vaihtoi kauhaa ja hämmensi soppaa.
Toinen apukokki, Kokoomus, halusi soppaan omaa makuaan, ja vaati kattilaan lisättävän valinnanvapauden. Soppa porisi hiljalleen, kuohahdelleen välillä lähelle laitoja. Kolmas apukokki, Perussuomalaiset, päätti keskittyä siihen, kenelle soppaa tarjottaisiin. Muualta tulleille nälkäisille tätä soppaa ei anneta, rajat kiinni, se vaati.
Sopan hautuessa sitä maisteli asiantuntijat sotevaliokunnassa, yrittäen aineksien suhteita muuttamalla saada siitä kaikki vaatimukset täyttävää. Välillä maistelijoiden kieli paloi ja huuto kiiri käytäville saakka. Varsinainen makutuomari, perustuslakivaliokunta, ei mielistynyt keiton makuun ja palautti sen uudelleen ja uudelleen takaisin pääkokkien hämmennettäväksi. Pääkokit eivät välittäneet makutuomareista, vaan hämmensivät soppaa niin kuin halusivat. Aika kului kohti pääkokkien pestin päättymistä, lopulta soppa kiehui ja kuohui ja paloi pohjaan. Mitä jäi jäljelle?
Yli 200 miljoonan euron lasku, sopan tarvitsijat ja paljon tietoa siitä miten soppaa ei kannata keittää.

Kieli muokkaa asenteita

child-1154951_1920Havahduin eilen iltauutisten aikaan asiantuntija professorin ilmaisuun ’lapsen tavallinen seksuaalinen hyväksikäyttö’.

Epäilemättä kyseessä on lainopillinen termi. Puhutaan lievästä, tavallisesta ja törkeästä lapsen hyväksikäytöstä.  En voi sille mitään, että minun korvissa lapsen tavallinen hyväksikäyttö kuulostaa julmalta ja täysin asiaan kuulumattomalta.

Tavallinen on synonyymi sanoille arkipäiväinen, totuttu, normaali, yleinen jne. Miten lapsen seksuaalisesta hyväksikäytöstä voidaan sanoa tavallinen? Sen ei koskaan pitäisi muodostua tavaksi, totutuksi toimintatavaksi tai normaaliksi. Tässä asiassa lainsäätäjän on mielestäni poistettava koko käsite tavallinen seksuaalinen hyväksikäyttö.

Tuppisuilla arvot kohdallaan

Meitä suomalaisia moititaan tuppisuiksi. Matkustin viime viikonloppuna julkisilla kulkuvälirails-1305938_1920neillä Etelä-Suomeen.  Alkumatkasta matkustajien kielenkannat junanvaunussa kirvoitti alle jäänyt hirvi. Siellä istuimme paikalleen pysähtyneessä junassa keskellä metsää. Puhetta piisasi niin suomalaisista metsän eläimistä kuin epäonnisista matkoista. Tunnelma junassa oli kuitenkin hyvä. Eihän syy ollut VR:n, ei  virkamiesten eikä edes politikkojen. Varttitunnin seisoskelun jälkeen matka jatkui. Konduktööri ilmoitti, että hirvi jäi radan varteen, kun ei ollut ostanut lippua.

Junasta jäätyäni matkustin loppuosan matkastani bussissa, jossa muutakin kuin kansalaisluottamusta nauttinut mieshenkilö oli juttu tuulella. Luuli kai allekirjoittanutta joksikin toiseksi, koska jokainen lause alkoi: ”Siehän muistat sen…” Puolen tunnin matkalla ehdin kuulla parista kolarista, joista hän oli selvinnyt ihmeen kaupalla.  Käsitellyksi tulivat myös yleiseen keskusteluun liittyen vammaisten kohtelu ja hoito yhteiskunnassa, Virenin voittojuoksu Mynchenin kisoissa, Matti Nykäsen saavutukset maailman parhaana mäkihyppääjänä,  siinä missä ulkomaalaisiin liittyvät ennakkoluulot ja isänmaallisuus.

Vaan arvot olivat miehellä kohdallaan: ”Myö aatellaan näistä asioista samalla tavalla. Mie nään sen siun silmistä. Miut on kasvatettu sillai, ett olipa ihminen suomalainen tai ulkolainen, valkonen tai tumma, vammanen tai terve, ni kato, kaikki myö ollaan saman arvosia. Jos jonkun muualta tulleen on tääl niin paha olla, että ei osaa elää kunnolla, niin eihän tääl pakko ole olla. Se on silti väärin, että kaikkia ulkolaisia aletaan vihata ja syyttää. Ja tällästa isänmaallisuutta, jossa vaan uhotaan ja muita syytellään, mie en ymmärrä olleenkaan. Se ei oo isänmaallisuutta, se on vaan uhoa. Ne jotka sodan kävivät ja selvisivät, ne ties mitä oikea isänmaallisuus on. Sillai mie aattelen… ja mie tiiän, että sie aattelet kans.”

Eipä siihen tarvinnut mitään sanoa, sillä niinhän mie aattelen ja senhän sie tiiät.