Arvot

Jokaisen ihmiselämän jakamaton arvo perustuu ihmisenä olemiseen. Ihmiselämän arvo ei määritä teot, syntyperä, mielipiteet tai maailmankatsomus.

Ihmisarvon kunnioittaminen päätöksenteossa tarkoittaa sitä, että ihmisen elämän perustarpeet turvataan jokaiselle. Perustarpeisiin kuuluvat esimerkiksi ruoka, asunto, lääkkeet, hoiva ja terveydenhuolto.  Turvallinen elinympäristö, koulutus,   mahdollisuus työhön ja toimeentuloon ovat ihmisen perustarpeita.

Vapaus ja vastuu kuuluvat erottamattomasti yhteen. Jokaisella on oikeus vapaasti tuoda esiin omia ajatuksiaan ja mielipiteitään. Myös kristityillä tulee olla vapaus ilmaista vakaumustaan ja uskoa. Vapaus on vastuun kantamista omasta ja lähiyhteisöjen hyvinvoinnista. Haluan olla rakentamassa sosiaalisesti, taloudellisesti ja ekologisesti kestävää yhteiskuntaa, jossa huolehditaan heikompiosaisista. Tähän sisältyy köyhyyden vähentäminen kehitysmaissa sekä sotien ja luonnonkatastrofien uhrien auttaminen.

Oikeudenmukaisuus ja tasa-arvo ovat arvoja joihin yhteiskunnan toiminnan tulee perustua,  ei vahvemman suurempiin oikeuksiin. Ihmisten tulee voida luottaa päätöksenteon läpinäkyvyyteen ja oikeuslaitoksen riippumattomuuteen. Tasa-arvo on naisten ja miesten välistää tasa-arvoa, mutta myös ihmisryhmien välistä tasa-arvoa, jossa jokaista kohdellaan yksilönä.

Rehellisyyden tulee ohjata myös politiikkaa.  Lupausten tulee pitää.  Politiikan läpinäkyvyyttä ja avoimuutta on lisättävä. Ennakkoluulot tai someraivo eivät saa ohjata poliittista päätöksentekoa tai toimintaa. Päätöksenteon on pohjauduttava tosiasioihin.

Lähimmäisyys on tekoja toisen ihmisen hyväksi tai puolesta. Lähimmäisyys kasvaa omassa perheessä, lähiyhteisössä ja kotiseudulla. Kun on vahvat juuret ja tuntee omat arvonsa, on helppo ymmärtää muita ja kohdata erilaisuutta pelkäämättä olevansa uhattu.

Lähipäätösperiaate tarkoittaa, että päätökset tulee tehdä mahdollisimman lähellä niitä, joita ne koskevat. Vallan hajauttaminen on suositeltavaa, koska harvainvalta ei ole hyväksi. Yhteiskunnan lisäksi ihmisten on myös itse kannettava vastuuta yhteisen hyvän rakentamisesta.