Vaaliteemat

slogan_suomi_sininen-01Välitän – siksi vaikutan!

Turvallinen vanhuus:

 • Luottamus vanhustenhuoltoon palautetta => 1000 hoitajaa lisää!
 • Pienimpiin kansaneläkkeisiin ja takuueläkkeisiin tasokorotus ja kansaneläkkeiden indeksikorotus takaisin!
 • Eläkeläisten verotusta kevennettävä palkansaajan verotuksen tasolle
 • Eläkekaton mahdollisuus selvitettävä
 • Vanhusasiainvaltuutetun virka perustettava
 • Laadukas saattohoito kaikkien tarvitsevien saataville
 • 1-3 kk palkallisen saattohoitovapaan mahdollisuus selvitettävä

Lapsiperheköyhyyttä torjuttava:

 • lapsilisiä korotettava ja 1000€ vauvaraha otettava käyttöön tukemaan perhettä vauva-ajan hankinnoissa
 • verotuksen huoltajavähennys palautettava
 • perheiden saatava itse päättää perhevapaiden käytöstä oman tarpeensa ja tilanteensa mukaan
 • työn ja perheen yhteensovittamista tuettava joustavalla varhaiskasvatuksella

Laadukas koulutus mahdolliseksi kaikille tulotasosta riippumatta

 • Toisen asteen koulutus maksuttomaksi myös oppimateriaalien osalta
 • Lähiopetukseen riittävästi resursseja
 • Soveltuvuuskokeet palautetta ainakin sote-alalle
 • Opiskelijaperheiden toimeentuloa tuettava maksamalla lapsikohtaista korotusta asumislisään ja poistamalla tuloraja opintorahasta, jos opiskelijalla on huollettavia lapsia

Lapsien suojeluun seksuaalirikoksilta lisättävä resursseja!

Kristitylläkin on oikeus omaan mielipiteeseen ja uskonnon vapauteen!

Maahanmuuton on oltava hallittua

 • Turvapaikat eniten tarvitseville = pakolaisleireillä oleville kaikkein haavoittuvimmassa asemassa oleville 
 • Rikoksiin syyllistyvät turvapaikanhakijat voitava palauttaa!